gamify.fi

KategoriaPelillistäminen

Ulkoisen motivaation variaatiot

Ulkoisessa motivaatiossa on usein kyse siitä, että ihminen ei pysty toiminnallaan suoraan saavuttamaan sitä, mitä hän tavoittelee. Hän joutuu etsimään välineitä, joiden avulla tyydyttää tarpeensa. Tällöin puhutaan ulkoisesta motivaatiosta. Esimerkiksi jokin ihmisryhmä voi olla tällainen väline. Ryhmä voi esimerkiksi tyydyttää ihmisen yhteyden tarvetta. Ihmisen psykologinen yhteyden tarve antaa motivaation pysyä ryhmässä, mutta samanaikaisesti hän voi joutua tukahduttamaan jonkin toisen tarpeen. Ryhmä tai muut olosuhteet luovat ulkoiset motivaatiot ihmiselle, joiden mukaan ihminen toimii. Tarpeiden kannalta rajoittunut tai säädelty ympäristö tekee ulkoisista motivaatioista keskeisemmän motivaation lähteen kuin sisäisestä motivaatiosta. Tämä vähentää erityisesti autonomian tarpeen tyydytystä. Edward...

Pelillistämisen tasot

Tässä blogissa käsittelen pelillistämisen syvyyttä ja tasoja. Pelillistäminen on monimutkainen käsite, kuten myös peli ja pelaaminen. Kirjoitin tästä Mitä on pelillistäminen? -kirjoituksessani. Pelillistäminen ei ole asia, jota on tai ei ole. Sitä voi olla paljon tai vähän. Se voi ilmetä monilla eri tavoilla. Pelillistämiseen liittyy ominaisuuksia ja suunnittelua, mutta sen päämäärä on saada aikaan tietty kokemus osallistujassa. Pelillistämisestä blogaava Andrzej Marczewskin on tehnyt hyvän taulukon pelillistävästä suunnittelusta. Käsittelen nyt tässä esimerkein, mitä nämä Marczewskin määritelmät käytännössä tarkoittavat. Pelillisesssä suunnitellussa matkitaan pelien estetiikkaa, suunnittelua ja grafiikkaa, kun luodaan käyttöliittymää. Tällaista toteutetaan esimerkiksi mainosten ja...