gamify.fi

T H E

Pelaajan fysiologiset ja psykologiset tarpeet

Ulkopuolisesta näkökulmasta leikki tai peli on olemassa vain ajassa ja paikassa, jotka rajautuvat arkitodellisuuden ulkopuolella. Pelitoimintaan on yleensä käytettävissä vain rajallinen aika tai sitä voidaan harjoittaa vain rajatussa paikassa. Kustannukset osallistujalle eivät saa olla arkielämän kannalta liian suuret. Vaikka konkreettiset rajat ovat aika ja paikka, rajojen taustalla ovat ihmisen fysiologiset ja psykologiset tarpeet. Rajojen tarkoitus on pitää ihmisen tärkeimmät tarpeet ensisijaisena ja leikkiminen tai pelaaminen vasta toissijaisena. Äärimmäisessä tapauksessa rajat saattavat kadota, ihminen uppoutua pelimaailmaan ja hän voi lakata huolehtimasta tarpeistaan. Silloin pelin merkitykset ovat korvanneet arkitodellisuuden merkitykset. Rajat (sekä myös säännöt) vastaavat kysymyksiin, missä ja milloin...

Pelin ja leikin biologinen perusta

Tämä on blogini ensimmäinen kirjoitus. Blogissani tarkoitukseni on käsitellä erityisesti pelillistämistä (eng. gamification), mutta käsittelen myös peleihin ja leikkeihin liityviä ilmiöitä ja tarkastelen maailmaa pelilasien kautta. Maailma on täynä peliä ja leikkiä. Oikeastaan kaikki mitä kivikaudesta tähän päivään on kehitetty pohjautuu leikkiin. Tässä ensimmäisessä blogitekstissäni käsittelen leikin ja pelin biologista luonnetta. Leikkiminen on osa ihmisen käyttäytymistä. Se on myös olennainen osa monien eläinten toimintaa. Se on erityisen yleistä nisäkkäiden keskuudessa, mutta sitä esiintyy myös muiden eläinkunnan edustajien kesken.  Evoluution näkökulmasta leikin tarkoituksena on mahdollistaa eläimen sopeutumisen jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin.  Eräiden tutkimustulosten mukaan eniten...