gamify.fi

Tagpelaaminen

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Ihminen on kasvusuuntautunut organismi, kuten kaikki elämä maapallolla. Ihminen kehittyy luontaisesti silloin, jos hänen fysiologiset ja psykologiset tarpeet täyttyvät. Esimerkiksi puun elämä ja kasvu on samankaltaista. Jos saatavilla on...